Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Www.mountainstukadoors.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Mountain Stukadoors. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Mountain stukadoors (Kamer van Koophandel: 87167190), verleent u hierbij toegang tot Www.mountainstukadoors.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Mountain stukadoors behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Www.mountainstukadoors.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MountainStukadoors.

Beperkte aansprakelijkheid

Mountain Stukadoors spant zich in om de inhoud van Www.mountainstukadoors.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Informatie op Www.mountainstukadoors.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid, garantie of aansprakelijkheid. Deze materialen en/of informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mountain Stukadoors.

In het bijzonder is de infotmatie op Www.mountainstukadoors.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Www.mountainstukadoors.nl. Mountain stukadoors oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via Mountainstukadoors@gmail.com. Voor op Www.mountainstukadoors.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dhr. Latten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mountain Stukadoors. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mountain Stukadoors.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.